Project inlussing Coevorden

Project inlussing Coevorden

Om de elektriciteit voor nu en in de toekomst gegarandeerd te kunnen leveren breidt Liandon in opdracht van TenneT het elektriciteitsnetwerk uit in de omgeving van Coevorden. Het project inlussing Coevorden kent meerdere fases en inmiddels zijn er al enkele hoogspanningsstations aangepast en wordt de transportcapaciteit van de 110 kV-verbinding van Dalen naar Coevorden verhoogd, voor een robuuste energie-infrastructuur in de regio.

De doelstelling van het project inlussing Coevorden is:

  • Het gevraagde vermogen te Coevorden kan worden geleverd en het opgewekte vermogen kan worden afgevoerd;
  • De stations Dedemsvaart, Harderberg en Hoogeveen gevoed blijven met tenminste drie circuits van voldoende capaciteit;
  • De huidige belemmeringen voor een normale bedrijfsvoering van station Ommen Dante zijn weggenomen;
  • De capaciteit- en doorhang knelpunten van de 110kV verbinding Hoogeveen-Coevorden-Veenoord zijn opgelost.

Laatste fase

Als laatste stap wordt de 110 kV hoogspanningsverbinding tussen Hoogeveen en Veenoord verwijderd. De meeste hoogspanningsmasten worden afgebroken, enkele masten blijven bestaan, zij krijgen een andere functie. Vanaf september 2016 start de aannemerscombinatie Liandon en Dusseldorp, in opdracht van TenneT, met het verwijderen van de geleiders en masten.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden bestaan uit twee fases.  In de eerste fase zullen de geleiders worden verwijderd door Liandon. Vervolgens zal Dusseldorp de stalen constructie van de masten slopen en afvoeren.  De werkzaamheden starten in  het midden van het tracé Hoogeveen – Veenoord, nabij Geesbrug. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2016 afgerond.

Meer informatie of vragen? Stuur een e-mail en u ontvangt van ons een antwoord op uw vraag.