Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord

De kracht van Liandon is gelegen in techniek en innovatie. Twee vereisten voor een duurzamer energieverbruik. Liandon hecht er belang aan, zoals alle bedrijfsonderdelen van Alliander, een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en economische groei.

Facilitator in duurzaamheid

Onze kernactiviteit bestaat uit het ontwerp, bouwen, beheer en onderhoud van complexe energienetten en installaties. Voor onze klanten levert dit een logisch aanbod op van producten en diensten om ook duurzame energie-initiatieven te (helpen) realiseren. Voorbeelden zijn decentrale energieopwekking , groen gas en autonoom netbeheer.

Milieuverantwoorde bedrijfsvoering

Een milieuverantwoorde bedrijfsvoering is speerpunt van ons MVO-beleid. Wij hebben een milieubeleidsverklaring opgesteld, om het belang van duurzaamheid te onderstrepen.

Milieubeleidsverklaring

Het beleid van Liandon is erop gericht om bij de bedrijfsactiviteiten te streven naar:

  1. efficiƫnt omgaan met water, energie, grond- en hulpstoffen
  2. voorkoming dan wel beperking van bodem-, water- en luchtverontreiniging, geluids- en andere hinder
  3. reductie van afval
  4. voorkoming dan wel beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen die zich desondanks voordoen
  5. voorkoming dan wel beperking van klachten, incidenten en calamiteiten
  6. naleving wet- en regelgeving
  7. integratie van duurzaamheid in eigen projecten
  8. continue verbetering en preventie van milieubelasting
  9. proactieve instelling op het gebied van milieu.