Missie & Strategie

Missie & Strategie

Liandon maakt de energietransitie van fossiele naar duurzame energie mogelijk. Dat doen wij met en voor onze klanten, medewerkers, leveranciers, kennisnetwerken en de maatschappij. 

Onze klanten zijn in toenemende mate afhankelijk van energie. Zij mogen rekenen op innovatieve oplossingen die betrouwbaar, veilig en betaalbaar zijn. We willen leider zijn in onze markt en ons onderscheiden met expertise.

Onze strategische aanpak rust op vijf pijlers:

 • Veiligheid voorop
  Werken met elektriciteit en gas kent zijn risico’s. Daarom neemt veiligheid in al onze activiteiten de belangrijkste plaats in, is “top of mind”. Samen denken en doen we veilig. We voelen ons ons verantwoordelijk voor elkaar. Ook zijn we ons bewust van de veiligheidsrisico’s voor, tijdens en na ons werk en houden deze zo beperkt mogelijk.
 • Betrouwbare netten
  Met veel klanten hebben we een langdurige relatie. Daar zijn we trots op. Voor klanten is het belangrijk dat ze dag en nacht op ons kunnen rekenen. We versterken de betrouwbaarheid van de netten van onze partners door inzicht te geven in de staat van het net en urgente kwesties direct op te lossen en risico’s te verminderen. Daarbij bewaken we dat installaties veilig zijn en blijven.
 • Operational excellence
  We zijn programma’s gestart om onze bedrijfsprocessen nog efficiënter te maken en kosten te verlagen. Door doelgericht samen te werken en gebruik te maken van uniforme systemen en methoden kunnen wij continu optimaal invulling geven aan onze bedrijfsdoelstellingen.
 • De juiste capaciteit en competenties
  Liandon staat bekend als een bedrijf waar kennis en innovatie centraal staan. We investeren volop in de ontwikkeling en borging van kennis van medewerkers: van technici en engineers tot betrokken projectmanagers. Zo kunnen we de dienstverlening op hoog niveau houden. We zorgen voor voldoende capaciteit en een mix van competenties om het werk veilig, tijdig, kwalitatief goed en efficiënt te doen.
 • Vernieuwend denken
  Innovaties ontstaan door dagelijks te werken aan complexe technologische vragen waar wij ons samen met onze klanten en partners voor inzetten. Vernieuwend denken leidt continu tot nieuwe ontwikkelingen op gebieden van Elektrotechniek, Gas, Duurzaam, Warmte, Data en Omgevingsmanagement.

 

missiestrategie