Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Liandon is ontstaan als onderdeel van Alliander, die als netbeheerder al ruim 100 jaar bestaat. Sinds november 2008 bieden wij onze diensten aan onder de naam Liandon. Daarvoor werkten wij onder de naam Nuon Tecno.

Liandon, Alliander & Liander
De Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet (2000) hebben de Nederlandse energiewereld fors veranderd, doordat klanten voortaan hun eigen energieleverancier konden kiezen. In 2007 kwam daarbij de wettelijke verplichting tot volledige splitsing van netbeheer en energieproductie en- levering (Wet Onafhankelijk Netbeheer). De netbeheeractiviteiten onder de naam Continuon werden los gekoppeld vanuit NUON. Zo ontstond in 2009 het netwerkbedrijf Alliander. Binnen het netwerkbedrijf van Alliander, is Liander de netbeheerder en Liandon de partner voor hoogspanningsinstallaties en energienetten.

De naam Liandon
De namen Liandon, Alliander en Liander komen voort uit het Franse woord ‘liaison’, dat ‘verbinding’ betekent. Onze energienetten vormen letterlijk de verbinding tussen de productie en het gebruik van energie. Bovendien zijn ze onze verbinding met de klant.

Meer informatie
Alliander: zie www.alliander.com
Liander: zie www.liander.nl

 

geschiedenis