Klanten en Markten

Klanten en Markten

Wij werken voor gemeenten, provincies en andere organisaties die een rol spelen in de energietransitie naar duurzame energie. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de netten van Liander en TenneT.

Gemeenten en provincies

  • Smart City’s:
    Wij werken mee aan nieuwe geïntegreerde stedelijke oplossingen voor energie voor gemeenten en provincies. Naar verwachting zal in 2050 totaal 66% tot 80% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Om de stad leefbaar te houden zal de stad de komende jaren slimmer en duurzamer moeten worden.
  • Circulariteit:
    Er ontstaan steeds meer regio’s die zelfvoorzienend willen zijn. Wij willen overheden helpen deze ambities te realiseren.

Bedrijven, industrieën en woningbouwcoöperaties

  • Warmte en koude:
    Het benutten van duurzame warmte levert direct energiebesparing op en vermindert daarmee de CO2-uitstoot. Daarom is het een interessante optie voor veel gemeenten, provincies, bedrijven, industrieën en woningbouwcoöperaties. Liandon brengt de kansen voor duurzame warmte snel en onafhankelijk in kaart.

klantenmarkten