Wat doet Liandon

Wat doet Liandon

Liandon ontwerpt en realiseert praktische oplossingen voor complexe en duurzame energie vraagstukken. Liandon ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt hoogspanningsinstallaties en energienetten. We zijn hét expertisecentrum voor de energievoorziening van de toekomst.

De energiewereld is sterk aan het verduurzamen om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen. Dit vraagt om oplossingen op het gebied van informatietechnologie en energietechniek.

Energy Consulting

Wij ontwikkelen innovatieve technologische oplossingen die nodig zijn om invulling te geven aan de verduurzaming van energie. Dit doen we op het gebied van elektriciteit, gas, warmte, telecom en data. De huidige energienetten moeten blijven voldoen aan hoge eisen aan beschikbaarheid en energiekwaliteit. Dit betekent dat wij de netten intelligenter (Smart Grid) moeten maken, zodat we de kwaliteit kunnen monitoren en sneller eventuele knelpunten kunnen lokaliseren.

Realisatie van projecten

Als partner van Liander en TenneT realiseren wij doorlopend projecten, zoals de nieuwbouw van hoogspanningsstations, velduitbreidingen en renovaties. We ontwerpen, kopen in, bouwen, testen en nemen de projecten en installaties in bedrijf. Daarna dragen we deze projecten over aan operationeel beheer. Integraal projectmanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Beheer en Onderhoud

Liandon voert het operationeel beheer van de hoogspanningsinstallaties uit binnen het verzorgingsgebied van Alliander. Dit houdt in dat wij de staat van deze assets kennen en over de risico’s adviseren aan de netbeheerders. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en continuïteit van de installatie. Dit doen we om storingen in het net te beperken.

Gedreven door technische innovatie en kennis

Techniek heeft onze passie. Samen met onze innovatie partners zoals universiteiten en leveranciers zoeken we naar wegen om de energievoorziening verder te verduurzamen en te verbeteren. De basis van die kennis ligt in onze jarenlange werkzaamheden voor de gas- en elektriciteitsnetten van Liander, de hoogspanningsnetten van TenneT en de warmte- en koudenetten van Nuon. Wij zijn gedreven om bestaande technieken te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken die de energie voorziening verbeteren. Innoveren is ook in het diepe stappen.

over-liandon