Onze inovaties

Onze inovaties

Liandon werkt continu aan technologisch hoogwaardige oplossingen, in de vorm van projecten en onderzoek.

Projecten

Liandon participeert in verschillende innovatieve projecten.

Innovatie_Superkabel_200x150_tcm326-194396Superkabel voor superstroom

Supergeleidende kabel – In samenwerking met TU Delft en kabelfabrikant NKT heeft Liandon een nieuwe supergeleidende kabel ontwikkeld. Deze kabel is uniek in de wereld en een grote stap vooruit in duurzaamheid

 

 

Innovatie_Groen_Gas_200x150_tcm326-194397Kwaliteitsborging van biogas

Invoedingsstation groen gas – De netbeheerders Liander, Enexis, Stedin en Gasunie proberen biogas te verbeteren zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Liandon heeft hiervoor een invoedingsinstallatie ontworpen, die de kwaliteit van het gas meet en controleert.

 

 

Innovatie_Blue_Lagoon_200x150_tcm326-194398Duurzame warmtelevering

Blue Lagoon – Liandon werkt aan duurzame oplossingen en heeft alternatieven bedacht voor warmtelevering, zoals een installatie voor stadsverwarming. Deze combineert de opwek van elektriciteit en warmte en maakt slim gebruik van vraag en aanbod van verwarming en koeling.

 

 

Unieke kabeloplossing

CityCable – Liandon werkt aan duurzame oplossingen en heeft alternatieven bedacht voor warmtelevering, zoals een installatie voor stadsverwarming. Deze combineert de opwek van elektriciteit en warmte en maakt slim gebruik van vraag en aanbod van verwarming en keeling.

Energiemanagement thuis

Intelligent Home System – Liandon is bezig met de ontwikkeling van een Intelligent Home System (IHS). Dit energiemanagement systeem voor de consument meet en geeft inzicht in/feedback over energieverbruik. De klant kan energieverbruik en kosten besparen en zodoende CO2-uitstoot reduceren.

Veilig graven

Diffentiaalschep – Liandon heeft een schep ontwikkeld waarmee is vast te stellen of er kabels en leidingen in de grond liggen. Dit helpt grondwerkers bij hun voorbereidingen op graafwerk in de ondergrond. Het product wordt doorontwikkeld in samenwerking met het bedrijf GroundTracer. Zo wordt gekeken naar toepassing van radar (Digassist).

Onderzoek

Liandon werkt aan onderzoeken die bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarnaast sponsort het bedrijfsonderdeel onder meer drie onderzoeken van het watertechnologisch instituut Wetsus . Deze onderzoeken richten zich op het halen van energie uit water:

  • Verbetering van Blue Energy techniek : het winnen van elektriciteit uit het concentratieverschil van zout tussen zoet en zout water.
  • Microbiële brandstofcellen: brandstofcellen met levende bacteriën zetten organische stoffen om in CO2 en elektriciteit. Met deze techniek kan afvalwaterzuivering worden omgezet naar energielevering.
  • Biobrandstof uit microalgen: de energiebehoefte terugbrengen van het kweken, oogsten en verwerken van algen. Hiermee kun je het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.