Hoog-en Middenspanning

Hoog-en Middenspanning

Liandon ontwerpt, bouwt en beheert complexe publieke en private energienetten en componenten daarvan. Daarbij is Liandon de partner van netbeheerders Liander en TenneT. Bij private netten kunt u denken aan ziekenhuizen, tuinbouwbedrijven, de metaal- en papierindustrie en Rail. Bovendien leveren we een bijdrage aan de innovatie van deze netten en gaan aan de slag met nieuwe technologieën in beheer en onderhoud.

Intelligente netten
De huidige energienetten moeten blijven voldoen aan steeds hogere eisen. Dit betekent dat wij de netten intelligenter moeten maken zodat we sneller eventuele knelpunten kunnen lokaliseren. De netten moeten blijven voldoen aan: steeds meer transportcapaciteit, tweerichtingsverkeer ten behoeve van decentrale opwek, hoge piekbelastingen door bijvoorbeeld het laden van elektrische auto’s en het waarborgen van de betrouwbaarheid voor huishouden en bedrijfsleven.

Bij Liandon hebben wij enkele specialistenteams die gericht werken aan het optimaliseren van essentiële componenten:

  • Transformatoren
  • Vermogensschakelaars