Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid neemt in al onze activiteiten de belangrijkste plaats in. Veiligheid is “top of mind”. Samen denken en doen we veilig.

Een veilige werkplek
Het werken op hoogspanningslocaties brengt een verhoogd risico met zich mee in verband met de aanwezigheid van levensgevaarlijke hoge spanningen. Omdat Liandon grote waarde hecht aan een veilige werkplek gelden er specifieke voorschriften op het gebied van, bijvoorbeeld, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het afzettenen markeren van werkplekken. Deze voorschriften zijn in het belang van uw veiligheid en die van de mensen waarmee u samenwerkt.

Iedereen Veilig Thuis
Het werken volgens veiligheidsvoorschriften sluit aan op de veiligheidsvisie van Liandon; wij zijn ons bewust van de veiligheidsrisico’s voor, tijdens en na ons werk en houden deze risico’s zo beperkt mogelijk. Samen met onze partners denken en handelen we veilig. We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van elkaar en werken met vertrouwen, rust en plezier. Op die manier komt iedereen veilig thuis.

Voorschriften voor veilig werken
Brengt u een bezoek aan een van onze werkplekken? Of voert u er werkzaamheden uit? Dan vragen wij u om onze voorlichtingsbrochure zorgvuldig te lezen. Deze brochure is een aanvulling op geldende wettelijke verplichtingen zoals de Arbocatalogus van Netwerkbedrijven en de voorschriften uit de BEI. Een veilig (werk-)bezoek aan onze hoogspanningslocaties heeft u zelf in de hand!

Vragen?
Heeft u na het lezen van de voorschriften nog vragen, dan kunt u terecht bij de afdeling HSEQ: HSEQ@liandon.nl

4259_1_foto5 

Wil jij ook meewerken aan duurzame oplossingen?