Emissievrij varen

Emissievrij varen

Terwijl het aantal elektrisch voertuigen op de weg gestaag groeit, lijkt de ontwikkeling van andere elektrische voertuigen achter te blijven. Toch laten pioniers als de Solar Impuls en Planet Solar zien dat volledig elektrisch vliegen en varen in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Omdat het grootste deel van de 200.000 pleziervaartuigen in de Nederlandse wateren nog altijd wordt aangedreven door fossiele brandstoffen, zet het Liandon Solarboatteam de eerste stappen naar een volledig emissievrije pleziervaart.

Waar de EU en de gemeente Amsterdam zich beperken tot een reductie van schadelijke uitstoot gaan wij verder. De Nederlandse binnenvaart is verantwoordelijk voor een jaarlijkse uitstoot van 2.240kton CO2. Hoewel de pleziervaart hier slechts een klein deel (3ton/jr) van uitmaakt, is het een zeer geschikte plek om te beginnen met de uitrol van emissievrije vaartuigen. Naast de reductie van schadelijke emissies in de lucht, reduceert emissievrij varen ook de uitstoot van schadelijke stoffen in het oppervlaktewater en zorgt het voor een plezierige, stille vaart.

We staan voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van elektrische aandrijving, energie-opwek, de opslag van energie en bijbehorende infrastructuur. Met de Liandon Solarboat doen wij kennis en ervaring op die ons steeds dichterbij brengt bij een volledig emissievrije pleziervaart.

In 2017 komt het Liandon Solarboatteam met een volledig nieuwe boot. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het ontwerpen en realiseren van deze boot.

Wil jij ook meewerken aan duurzame oplossingen?